strona główna     │     witryny tematyczne    │    greckie historie    │   listy_post scriptum   │    felietony    │    o mnie  

NAJNOWSZE WPISY:


Spotkanie z bogiemARCHIWUM:
 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dzieła klasyczne

Homer (VIII wiek p.n.e.) – grecki pieśniarz wędrowny (aojda), epik, śpiewak i recytator. Uważa się go za ojca poezji epickiej. Najstarszy znany z imienia europejski poeta, który zapewne przejął dziedzictwo długiej i bogatej tradycji ustnej poezji heroicznej. Do jego dzieł zalicza się najsłynniejsze w historii literatury eposy: Iliadę i Odyseję o Wojnie Trojańskiej. Żaden poeta grecki nie przewyższył sławą Homera. Na wyspach Ios i Chios wzniesiono poświęcone mu świątynie, a w Olimpii i Delfach postawiono jego posągi.

Najważniejsze dzieła:

ILIADA - pobierz

ODYSEJA - pobierz

Platon (427 p.n.e. - 347 p.n.e.) właśc. Arystokles – filozof grecki, twórca systemu zw. idealizmem. Wywodził się z arystokracji ateńskiej (przez matkę był spokrewniony z Solonem), co miało wpływ na jego antydemokratyczne poglądy. W większości napisanych przez Platona dialogów filozoficznych występuje postać Sokratesa;  będąc świadkiem w skazaniu na śmierć swego mistrza zrażony demokracją wraz z grupą przyjaciół na 12 lat opuszcza Ateny.

Najważniejsze dzieła:

DIALOGI - Fajdros, Uczta, Menon, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, Timaios, Kritias - pobierz

ION - pobierz

Ksenofont z Aten (ok. 430 p.n.e. – ok. 355 p.n.e.) – grecki pisarz, historyk, żołnierz, uczeń Sokratesa. Był autorem Historii greckiej, będącej kontynuacją dzieła Tukidydesa i opisującej dzieje Grecji w latach 411--362. Ważną grupą pism są pisma sokratyczne i dialogi. Sympozjon (Uczta) oraz Obrona Sokratesa są odpowiednikami dzieł Platona o takich samych tytułach, przedstawiają jednak inny obraz Sokratesa. Drugą grupą pism Ksenofonta stanowią dzieła historyczne, polityczne i biograficzne.

Najważniejsze dzieła:

HISTORIA GRECKA - pobierz

WYBÓR PISM - pobierz

 
Copyright Krisand.2012-2019. All rights reserved.